لاکن

خانهگالری تصاویر و خبرتماس با ما خانهگالری تصاویر و خبرتماس با ماتماس بگیریدنژاد لاکـن Lacauneنژاد لاکن:منطقه لاکن Lacaune در جنوب غرب فرانسه خاستگاه این نژاد می باشد. شیر این نژاد…

ادامه خواندنلاکن

رومن

خانهگالری تصاویر و خبرتماس با ما خانهگالری تصاویر و خبرتماس با ماتماس بگیریدنژاد روُمـن Romanneدر این مجموعه اقدام به پرورش و نگهداری نژاد گوشتی رومن و نژاد دومنظوره شیری، گوشتی لاکن…

ادامه خواندنرومن

اخبار زراعی و باغی

خانهگالری تصاویر و خبرتماس با ما خانهگالری تصاویر و خبرتماس با ماتماس بگیریددفتر تهران: سعادت آباد، خیابان شهید صبحی، پلاک ۳ تلفن: ۲۲۱۲۷۳۱۰ - 021فاکس: ۲۲070475 - 021مزرعه: کیلومتر ۳۷…

ادامه خواندناخبار زراعی و باغی