شرکت های کشاورزی سروزرع قزوین و دامپروری سرودام قزوین:

شرکت های کشاورزی سروزرع و دامپروری سرودام مجموعاً در زمینی به وسعت ۷۷۶ هکتار که در دشت قزوین گسترده شده و اقدام به کشت صنعتی و مکانیزه محصولات باغی و زراعی و تولید محصولات دامی می نماید.

بهره مندی از منابع انسانی متخصص در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی زراعی و باغبانی، تغذیه دام، دامپزشکی، تولید مثل و مامائی، پرورش و … مجموعه را قادر ساخته تا در مسیر اهداف خود به جلو حرکت بنماید.

گروه سرو

نوشتار

نوشتار

نو

نوشتار

heavy

هیات مدیره

نام

مدیر عامل

نام

مدیر عامل

خطا: فرم تماس پیدا نشد.