سفارش آنلاین گوشت گوسفندی

گروه شرکت‌هاى سرو نسبت به سرمایه‌گذارى و تولید شیر و گوشت گوسفندى از بهترین نژادهاى تخصصى در دشت قزوین اقدام نموده است و امروزه با بهره بردارى از اولین فاز مجموعه، محصولاتى با بهترین کیفیت آماده عرضه مى باشند. گوشت گوسفندى که توسط مجموعه عرضه مى گردد، محصول پرورش دو نژاد خالص پرورش گوشت در دنیا مى باشد که گلّـۀ اولیه و هسته تولید آن از فرانسه به کشور وارد گردیده است. دلیل واردات و استفاده از نژادهاى رومن و لاکون علاوه بر تولید مثل و بهره‌ورى تولید بالاتر نسبت به نژادهاى بومى، تولید گوشت بهتر و با کیفیت‌تر هم بوده است.

لاشه ۱۵ تا ۱۸ کیلو

لاشه ۱۹ تا ۲۱ کیلو

لاشه ۲۲ تا ۲۵ کیلو

خطا: فرم تماس پیدا نشد.