سرورود

واحد سرورود نوین در زمینى به وسعت ۱۰ هکتار در مجموعه ۷۸۷ هکتارى گروه سرو در حال احداث سالن هاى پرورش ماهى خاویار مى باشد، که بررسى هاى اقتصادى طرح انجام و مجوزهاى لازم اخذ گردیده است، شروع احداث فاز اول پروژه در بهار ۱۴۰۲ بوده و فعالیت این واحد پرورش ماهى و تولید خاویار مى باشد.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.