کشت و صنعت سرودام نوین قزوین

ما در مجموعه سرو دام نوین قزوین، از همراهی پرسنل متخصص (دکتر دامپزشک، دکترای تغذیه، کارشناس و کارشناس ارشد دامپروری، علوم دامی و صنای غذایی )

بهره مند هستیم که تلاش متعهدانه این عزیزان در کنار سیستم پرورش کامل صنعتی و الگوبرداری شده از دامپروریهای بزرگ کشورهایی چون فرانسه، اسپانیا ایتالیا منجر به تولید شیر و گوشت با کیفیت و سالم با طعمی مطلوب شده است. متخصصان تغذیه مجموعه نظارت مستمر بر کنترل کیفیت نهاده ها ورودی به مجموعه، روند ساخت و توزیع خوراک داشته و خوراک مصرفی دامها به صورت مستمر و منظم، توسط آزمایشگاههای معتبر و آزمایشگاه مجهز مجموعه از لحاظ تامین نیازهای تغذیه ای دام و عدم وجود سموم قارچی(آفلاتوکسین) آنالیز می گردد دامپزشکان مجرب مجموعه با نظارت دقیق بر رعایت موارد بهداشتی، از ابتلای دامها به بیماری پیشگیری می نمایند تا مصرف دارو در دامها کاهش یابد. در صورت نیاز به مصرف دارو، دام تحت درمان در بیمارستان نگهداری شده و تا پایان زمان دوره منع مصرف، از ارسال دام برای ذبح خودداری می گردد. همچنین در صورت شیری بودن دام، شیردوشی آن در بیمارستان توسط دستگاه شیردوشی مجزا انجام و شیر دوشیده شده دور ریخته می شود.

مجموعه مجهز به دو آزمایشگاه جهت انجام آنالیزهای شیمیایی و آزمونهای میکروبیولوژی می باشد که آنالیزهای ذیل توسط کارشناس صنایع غذایی مجرب شاغل در مجموعه انجام می شود:

  • آنالیز آب مصرفی دامها.
  • آنالیز محموله های خوراک ورودی به مجموعه(اعم از یونجه، سویا و انواع کنسانتره) قبل از استفاده در ساخت TMR مصرفی دامها و صدور تاییدیه جهت مصرف در صورت قابل قبول بودن نتایج.
  • آنالیز شیر خام تولیدی در مجموعه قبل از بارگیری و صدور تاییدیه جهت بارگیری و ارسال شیر در صورت قابل قبول بودن نتایج.
  • ارزیابی کیفیت آغوز دامهای تازه زا و سرم بره های متولد شده.
  • تستهای آنتی بیوگرام.


خطا: فرم تماس پیدا نشد.